0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

Tìm
TTTên Vật Tư Y TếĐơn Giá
1 Vít xương xốp Ø 6.5mm các cỡ 99.000
2 Vít vỏ xương Ø 3.5mm các cỡ 38.000
3 Vít khóa Ø 5.0, 6.5, 7.3mm các cỡ 324.000
4 Vít khóa Ø 2.4, 2.7, 3.5mm các cỡ 322.000
5 Thủy tinh thể mềm Tecnis Acrylic (ZA9003) 3.300.000
6 Thủy Tinh Thể Mềm 1 mảnh 2 chất liệu Acrylic kỵ nước HOYA PY-60R 2.920.000
7 Thủy Tinh Thể Mềm 1 mảnh 2 chất liệu Acrylic kỵ nước HOYA PY-60AD 3.000.000
8 PREMILENE MESH 5X10CM 671.500
9 PREMILENE MESH 10X15CM 1.206.200
10 Nẹp lòng máng 1/3, có cổ vít Ø 3.5mm, 6-8 lỗ 229.000
11 Nẹp khóa xương đòn vít Ø 3.5mm, các cỡ 3.476.000
12 Nẹp khóa tái tạo thẳng vít Ø 3.5mm, các cỡ 1.533.000
13 Nẹp khóa nén ép bản rộng vít Ø 4.5/5.0mm, các cỡ 1.893.000
14 Nẹp khóa nén ép bản nhỏ vít Ø 3.5mm, các cỡ 1.149.000
15 Nẹp khóa nén ép bản hẹp vít Ø 4.5/5.0mm, các cỡ 1.653.000
16 Nẹp chữ T, vít Ø 2.7mm, 3 lỗ, dài 32mm 226.000
17 Nẹp chữ T mini vít Ø 2.0mm, 2 lỗ, dài 18mm 204.000
18 Miếng cầm máu mũi NASAL SPONGE 99.500
19 Lưới điều trị thoát vị Polypropylen Mesh 6cm x 11cm Unomesh 262.290
20 Lưới điều trị thoát vị Polypropylen Mesh 10cm x 15cm Unomesh 419.790
21 Đinh Kuntscher nội tủy xương đùi các cỡ 207.000
22 Đinh Kuntscher nội tủy xương chày các cỡ 231.000
23 Đinh Kirschner hai đầu nhọn Ø 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5 dài 300mm 36.000
24 Cầm máu mũi Raucocel 80mm 113.400
25 AKYGCA-33/ 34 Dụng cụ kẹp trĩ sử dụng một lần (theo phương pháp Longo) 4.100.000
1 - 25 trong tổng số 25Số dòng hiển thị: <<<1>>>