0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

DANH MỤC THUỐC

Tìm
TTTên ThuốcĐơn Giá
1 α - Kiisin 5.775
2 ZOLOMAX FORT 6.200
3 ZOAMCO – A 3.150
4 ZINBEBE 24.900
5 ZIDOCINDHG 720
6 Zensalbu nebules 5.0 8.400
7 XOANGSPRAY 35.000
8 XENETIX 300 275.000
9 WAISAN 304
10 Voltaren Suppo 100mg 1x5's 15.602
11 Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1x5's 18.066
12 VITAMIN PP 175
13 VITAMIN E 400 480
14 VITAMIN C KABI 500MG/5ML 1.407
15 VITAMIN C 500MG 195
16 VITAMIN B6 250MG 628
17 VITAMIN B1+B6+B12 385
18 VITAMIN B1 250MG 505
19 Vitamin A & D 176
20 VINTERLIN 4.830
21 VINROLAC 5.250
22 VINPHYTON 10MG 1.848
23 VINPHASTU 55
24 VINOPA 2.835
25 VINGOMIN 11.500
26 VINCEROL 4MG 1.596
27 VINAZOL 4.898
28 VIMOTRAM 43.500
29 VIDALGESIC TAB. 452
30 VICOXIB 200 345
1 - 30 trong tổng số 347Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5       >>>