0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

Nữ dưới 30 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glcose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Mỡ máu (Cholesterone) 35.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm bụng Doppler màu tổng quát 80.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
GGT 25.000
Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 100.000
Siêu âm tim (Doppler) 200.000
TỔNG CỘNG 1.120.000

Nữ từ 30 - 45 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glcose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
GGT 25.000
Acid Uric (Gout) 35.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Bộ mỡ (Cholesterone, Triglyceric, HDL, LDL) 115.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm TQ + SA tim màu (Doppler) 280.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
Đo điện tim (ECG) 40.000
Khám phụ khoa 50.000
Tầm soát ung thư cổ tử cung (PAP) 150.000
Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 100.000
TỔNG CỘNG 1.475.000

Nữ trên 45 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glcose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
GGT 25.000
Acid Uric (Gout) 35.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Bộ mỡ (Cholesterone, Triglyceric, HDL, LDL) 115.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm TQ + SA tim màu (Doppler) 280.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
Đo điện tim (ECG) 40.000
Khám phụ khoa 50.000
Tầm soát ung thư cổ tử cung (PAP) 150.000
AFP + Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 240.000
TỔNG CỘNG 1.615.000

Nam dưới 30 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glcose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Mỡ máu (Cholesterone) 35.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm TQ + SA tim màu (Doppler) 280.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
GGT 25.000
Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 100000
TỔNG CỘNG 1.120.000

Nam từ 30 - 45 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glcose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
GGT 25.000
Acid Uric (Gout) 35.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Bộ mỡ (Cholesterone, Triglyceric, HDL, LDL) 115.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm TQ + SA tim màu (Doppler) 280.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
Đo điện tim (ECG) 40.000
Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 100.000
TỔNG CỘNG 1.275.000

Nam trên 45 tuổi
Khám tổng quát (Sổ khám sức khỏe ĐK) 100.000
Xét Nghiệm
Công thức máu (Full blood count) 80.000
Đường huyết (Glucose fasting) 30.000
Chức năng thận (Ure, Creatinine) 60.000
Chức năng gan (SGOT, SGPT) 60.000
GGT 25.000
Acid Uric (Gout) 35.000
Viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110.000
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) 120.000
Bộ mỡ (Cholesterone, Triglyceric, HDL, LDL) 115.000
Tổng phân tích nước tiểu 40.000
Siêu âm TQ + SA tim màu (Doppler) 280.000
Chụp X – Quang phổi kỹ thuật số 80.000
Đo điện tim (ECG) 40.000
AFP 140.000
PSA + Vi khuẩn dạ dày (IgM, IgG) 240.000
TỔNG CỘNG 1.555.000