0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

LỊCH KHÁM BỆNH

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH

(Từ 08 – 14/03/2021)

TT Họ và tên Thứ Hai
08/03
Thứ Ba
09/03
Thứ Tư
10/03
Thứ Năm
11/03
Thứ Sáu
12/03
Thứ Bảy
13/03
Chủ Nhật
14/03
KHOA NỘI
1 BS.CKI.Diệp Kim Đồng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.Huỳnh Ngọc Được 6-15h 6-15h 6-15h 6-15h 6-15h
3 BS.CKI.Nguyễn Tiến Em 7:30-17h 7:30-17h
4 BS.CKI.Lý Hồng Hải 7-17h 7-15h 7-17h 7-17h 7-17h
5 BS.Mai Hoài Hận 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-11h
6 BS.Nguyễn Phước Hiếu 13-17h 7-17h 13-17h 7-16h
7 BS.Lý Thị Kim Hoàng 7-11h 7-16h
8 BS.CKI.Trần Thị Nguyệt Hồng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
9 BS.Thạch Minh Hùng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
10 TS.BS.Dương Phúc Lam 7-17h 7-17h
11 BS.CKI.Trương Văn Minh 7-17h 7-17h 6:30-17h 6:30-17h
12 BS.Nguyễn Thế Nam 8-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
13 BS.Nguyễn Hoài Nam 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
14 BS.Võ Hồng Phúc 13-17h 7-17h 7-17h
15 BS.CKI.Khưu Thị Lan Phương 7-17h
16 BS.CKI.Trương Minh Quyện 7-17h 7-11h 7-17h 7-17h 7-17h
17 BS.CKII.Lâm Đức Thắng 7-17h 7-11h 7-17h 7-17h 7-17h
18 BS.Trần Tú Trang 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
19 BS.CKI.Đặng Minh Trị 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
20 BS.Trang Thanh Tú 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
21 BS.CKI.Lư Phương Uyên 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
22 BS.CKI.Tăng Triều Xuân Vũ 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
KHOA TIÊU HÓA
1 BS.CKI.Nguyễn Xuân Hữu 7-17h 7-11h 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.Đỗ Hoài Phong 7-17h 7-17h 7-17h
3 BS.CKI.Đặng Vũ Trường 7-15h 7-17h 7-15h 7-11h 7-17h 7-15h
KHOA THẬN NHÂN TẠO
1 BS.CKI. Mã Ngọc Lâm 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.Phương Thanh Phong 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
KHOA NGOẠI
1 BS.CKI.Tống Hải Dương 7-15h
2 BS.CKII.Tô Minh Khá 7-15h
3 ThS.BS.Phan Văn Khoát 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h
4 BS.CKI.Kim Hoàng Minh 7-11h 7-17h 7-17h 7-17h
5 BS.Lâm Hồng Minh 7-11h 7-17h 7-15h 7-17h 7-17h
6 BS.CKI.Liêu Hoàng Sơn 13-17h 7-17h
7 BS.CKI.Nguyễn Đức Thông 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
8 BS.CKII.Nguyễn Hữu Thuấn 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
9 ThS.BS.Trần Huỳnh Tuấn 7-15h
10 BS.CKI.Sơn Vươl 7-17h 7-17h 7-17h
KHOA TAI - MŨI - HỌNG
1 BS.Danh Thái Bình 7-17h 7-15h
2 BS.CKII.Thạch Hoàng Huy 7-17h 7-17h 7-15h 7-17h 7-17h 7-11h
3 BS. Huỳnh Thắng 7-17h
PHÒNG KHÁM NHI - BS TƯ VẤN TIÊM NGỪA
1 BS.CKII.Hồ Tấn Hòa 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h
2 BS.CKI.Điền Thị NaRa 7-15h 7-17h 7-15h 7-17h 7-15h 7-17h
3 BS.CKI.Nguyễn Hồng Thủy 7-17h 7-17h 7-17h 7-15h 7-17h 7-15h
4 BS.Quách Mộng Trang 7-17h
5 BS.Lâm Ngọc Yến 7-17h 7-15h 7-17h 7-17h 7-15h 7-17h
KHOA RĂNG - HÀM - MẶT
1 BS.Nguyễn Hoàng Minh 7-11h 7-11h 7-17h 7-11h 7-11h 7-17h
2 BS.Nguyễn Huỳnh Anh Thư 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
KHOA KHÁM BỆNH SẢN PHỤ KHOA
1 BS.CKI.Trần Thị Ngọc Diễm 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.CKI.Huỳnh Thị Tuyết Hồng 17h - 6h30
3 BS.Võ Thị Thùy Linh 7-17h 7-11h 7-17h 7-17h
4 BS.Phạm Thị Hồng Sang 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
5 BS.CKI.Thị Kim Thanh 17h - 6h30
6 BS.CKI.Lê Thị Thu Thủy 7-17h 7-17h
KHOA MẮT
1 BS.CKII.Nguyễn Hữu Đức 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.CKI.Thạch Phương 7-17h
BỘ PHẬN DA LIỄU
1 BS.Thái Thị Thanh Chi 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
2 BS.Nguyễn Thị Kim Cương 7-17h
3 BS.CKI.Bành Yến Phượng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
4 BS.Trần Thị Hồng Thơ 7-17h

* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số: 02993.629.666 - 02993.629.988
- Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Tuấn xin cảm ơn -