0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

SỰ KIỆN

GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2021) ]

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2021) và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tê lao động (01/05/1886 – 01/05/2021).


Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn vừa qua có tham gia giải Bóng đá chào mừng 02 ngày lễ lớn của Đất nước do Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND và UBND tổ chức. Sau 02 ngày thi đấu với tinh thần thể dục thể thao, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn, tập thể các thành viên đội bóng Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn đã mang về chiếc cúp và cờ giải nhất.


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05


GIẢI NHẤT GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30/04 VÀ 01/05
- BVĐK Hoàng Tuấn-

  In bài viết