0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

TUYỂN DỤNG

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên Y tế để Đào Tạo về làm việc tại TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG TUẤN LỊCH HỘI THƯỢNG
[ Cập nhật vào ngày (27/02/2021) ]

Tuyển nhân viên Y tế để Đào Tạo về làm việc tại TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG TUẤN LỊCH HỘI THƯỢNG


* Đơn xin thực hành tải tại đây
- BVĐK Hoàng Tuấn -

  In bài viết