0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

TUYỂN DỤNG

Tuyển nhân viên Y tế để Đào Tạo và Thực Hành
[ Cập nhật vào ngày (22/07/2020) ]

Tuyển nhân viên Y tế để Đào Tạo và Thực Hành tại Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn 

* Đơn xin thực hành tải tại đây
- BVĐK Hoàng Tuấn -

  In bài viết