0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

TUYỂN DỤNG

[TUYỂN DỤNG] Kỹ thuật viên X-Quang, Cao đẳng điều dưỡng, Nhân viên IT
[ Cập nhật vào ngày (20/06/2020) ]
Tuyển dụng
Tuyển dụng

Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Tuấn tuyển dụng Kỹ thuật viên X-Quang, Cao đẳng điều dưỡng và Nhân viên IT


Tuyển dụng- BVĐK Hoàng Tuấn -

  In bài viết